Nieuwsarchief

17 mei 2014 - Harava heren 2 kampioen!

Het eerste kampioenschap voor Harava in 2014 is binnen. Met de volle winst uit de eerste vijf wedstrijden is Harava heren 2 niet meer te achterhalen door de concurrentie. Op vrijdag 16 mei wist het voltallige team onder de bezielende leiding van captain Rick Kocken de laatste benodigde wedstrijdpunten vol overtuiging binnen te halen. Na afloop van de wedstrijden werden ze door clubvertegenwoordiger Bob van den Berg gefeliciteerd met hun resultaat. Mannen, proficiat!

 

Harava 2, v.l.n.r.: Jan Engbers, Rick Kocken, Marcel de Swart, Vincent Ariaens en Allard van Krevel.

4 maart 2014 - Harava eert penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging Harava op 25 februari jl. trad penningmeester Ben de Jong na meer dan 23 jaar af. Ben werd als dank voor zijn jarenlange inzet beloond met een erelidmaatschap.

Dertig jaar geleden kwam Ben de Jong samen met zijn vrouw in Wijchen wonen. Omdat bij de Wijchense tennisverenigingen destijds geen plaats meer was, is hij lid geworden bij LTV Harava te Hernen/Bergharen. Ben: “Eenmaal lid vind je het gezellig en blijf je plakken”. Na enkele jaren werd hij door de toenmalige voorzitter Frank de Vries benaderd voor het penningmeesterschap. Dit aanvaarde Ben met ingang van 1 december 1990. “Het zou voor enkele jaren zijn”, aldus Ben. Dit zijn heel wat meer jaartjes geworden.

Na meer dan 23 jaar vond Ben het tijd om af te treden. Het bestuur van Harava is Ben zeer erkentelijk voor de lange periode dat hij zich heeft ingezet voor het bestuur en de tennisvereniging. Als dank is Ben, naast het overhandigen van bloemen en een attentie door voorzitter Johan van Heumen, tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid.


  

2 maart 2014 - Sfeercommissie

Zoals jullie misschien al gehoord hebben is er bij Harava een nieuwe commissie in het leven geroepen en wel de Sfeercommissie.

Een aantal enthousiaste leden hebben zich bij deze  commissie aangesloten. De Sfeercommissie bestaat momenteel uit Simone van Heumen, Petra van de Berg, Ria Coenders, Ingeborg Hubens, Joyce Kocken, Angela van Haaren, Ankie van Oosterhout en Leon van den Heuvel.

Onze taken bestaan uit het aankleden van de kantine tijdens toernooien/activiteiten al dan niet met een thema. En het maken, organiseren, bedenken en uitserveren van de overheerlijke hapjes tijdens de toernooien/activiteiten. Dit doen we altijd met een aantal leden van de sfeercommissie en in samenspraak met de Technische Commissie.

Als wij alle toernooien goed bezet willen hebben zou het mooi zijn als we nog meer leden in onze sfeercommissie hebben die enthousiast mee willen helpen. Lijkt het je leuk om ook op een paar momenten in het jaar actief te zijn voor de sfeercommissie dan ben je  van harte welkom in ons team.

Ook zoeken wij nog leden die zich incidenteel willen inzetten bij bv het uitdelen van hapjes tijdens de toernooien/activiteiten en of met de aankleding van Harava kantine. Mocht je je hiervoor willen aanmelden of nog vragen hebben over de sfeercommissie dan kun je bellen of mailen met Leon van den Heuvel via: leon@soulsystem.nl of 06-4813 3485.

Ook als je nog leuke of vernieuwende ideeën hebt dan horen wij het graag.

23 januari 2014 - Verenigingsscan

In de periode van 8 oktober tot en met 27 november 2013 is door de Gelderse Sport Federatie (GSF) bij Harava de door de GSF en LINKT ontwikkelde verenigingsscan uitgevoerd met als doel het bestuur een handelingsperspectief voor de lange en korte termijn te geven.

In de verenigingsscan zijn onder andere de organisatie van Harava, de ontwikkeling van het ledenbestand, de financiële positie, maar ook de effecten van trends en (demografische) ontwikkelingen meegenomen.

De scan heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen die het bestuur handvatten geven voor het werkplan 2014 en daarna.

Het resultaat van de verenigingsscan almede de aanbevelingen zijn hier te lezen.

23 januari 2014 - Aanbieding tennisballen

Zoals bekend moeten de banen hoognodig gerenoveerd worden. Na regen blijven er plassen staan, vooral op banen 3 en 4, en er blijft slib achter, waardoor tennisballen zwaar en vuil worden. Zolang de banen nog niet gerenoveerd zijn, willen wij de leden dan ook tennisballen tegen gereduceerd tarief aanbieden. Ballen kunnen aangeschaft worden voor 8,50 euro per doosje van drie ballen. De ballen zijn te koop tijdens toernooien of bij Frank Schraven, T: 0487-507655. 

23 januari 2014 - Dinsdagavond ‘Hussel’-tennis

In samenwerking met 't Heufke en de Winsetters gaan we in 2014 'Hussel'-tennis organiseren. Iedere dinsdagavond in de periode van 1 april t/m 29 juni 2014 en in de periode van 21 oktober 2014 t/m 23 juni 2015.

Er wordt gespeeld van 19.30 - 22.00 uur (je kunt later komen en eerder weggaan) in rondes van een half uur. Tot 21.00 uur spelen alle speelsterktes door elkaar heen. Na 21.00 uur eventueel indeling op speelsterkte. De indeling wordt vijf minuten voor iedere speelronde verzorgd door de TC of medewerkers Tafeldienst. 

Locatie: de avonden van ‘Hussel’-tennis worden over de verenigingen verdeeld naar verhouding van ledenaantallen. In principe is de indeling als volgt:

Iedere 1e dinsdag van de maand : De Winsetters te Winssen
Iedere 2e dinsdag van de maand : Harava te Hernen/Bergharen
Iedere 3e dinsdag van de maand : ’t Heufke te Batenburg
Iedere 4e dinsdag van de maand : Harava te Hernen/Bergharen

Een mogelijke 5e dinsdag van de maand wordt over De Winsetters en ’t Heufke verdeeld. 

Exacte speeldata en locatiegegevens zijn hier te vinden.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

23 januari 2014 - Mijn KNLTB veranderd

Mijn KNLTB ziet er anders uit. Op je persoonlijke pagina vind je onder Mijn Prestaties je persoonlijke speelsterktes en competitie- en toernooi-uitslagen. Ook tref je daar de volledige ledenlijst van Harava aan met speelsterktes van de leden. Onder Mijn Voordeel staan de aanbiedingen en kortingsacties van onze sponsors. Daar kun je als Mijn KNLTB-gebruiker exclusief gebruik van maken.

Het nieuwe systeem van de KNLTB staat in directe verbinding met Mijn KNLTB. Dat betekent in de praktijk dat alle wijzigingen meteen in Mijn KNLTB staan. Daar zit geen verwerkingstijd meer tussen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de competitie-uitslagen nog eerder zijn te raadplegen in Mijn KNLTB. Ook wijzigingen in het ledenbestand die de ledenadministrateur invoert, staan meteen in Mijn KNLTB.

Daarnaast kun je je in Mijn KNLTB aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en staat boordevol nieuws over de activiteiten, evenementen en nieuwe diensten en producten van de KNLTB. Regelmatig staan in deze nieuwsbrief kortingsacties voor leuke Nederlandse of buitenlandse tennisevenementen (denk aan de Davis Cup of de Topshelf Open).

30 december 2013 - Nieuwjaarstoernooi op zondag 5 januari

Zondag 5 januari 2014 vindt het nieuwjaarstoernooi plaats. Het toernooi, dat wordt georganiseerd door de onlangs opgerichte Sfeercommissie, heeft als thema de Olympische Winterspelen. Het toernooi begint, ongeacht het weer, om 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- p.p. inclusief lunch. Inschrijven kan t/m donderdag 2 januari via het inschrijfformulier in het clubhuis of bij Leon v.d. Heuvel T: 06-4813 3485 of E: leon@soulsystem.nl. Er hebben zich al twintig leden ingeschreven. We gaan wederom voor in ieder geval 32 inschrijvingen. Aansluitend is er vanaf 15.00 uur een nieuwjaarsreceptie, waarvoor het bestuur van Harava hierbij alle leden van harte uitnodigt.

30 december 2013 - Harava contracteert Tennisschool Joffe van der Heijden

In september was Harava al in principe rond met tennisschool Joffe van der Heijden. Dit is nu geformaliseerd in een overeenkomst. Vanaf 1 januari 2014 worden de tennislessen onder leiding van de tennisschool verzorgd. Wat betekent dit voor de tennislessen? Niets, want de lessen zullen ook in 2014 gegeven worden door Jasper Theunissen en Koen Bekkering. Maar achter de schermen verandert er wel wat. Harava is voortaan verzekerd van een achtervang van gekwalificeerde tennisleraren bij ziekte of disfunctioneren van de huidige tennisleraren. Daarnaast zal de tennisschool in overleg met Harava in totaal twee tot drie keer per jaar invitatie- en introductiedagen en/of tennisclinics verzorgen om nieuwe leden warm te maken voor de tennissport.

30 december 2013 - Samenwerking met buurverenigingen

Het bestuur is in gesprek met tennisverenigingen ’t Heufke (Batenburg) en De Winsetters (Winssen) om een samenwerking voor enkele activiteiten te bespreken. Het idee van Harava werd door de buurverenigingen zeer positief ontvangen. In ieder geval zal er daardoor op zaterdag 10 mei een uitwisseling met Batenburg plaatsvinden. Een tweede gesprek bij De Winsetters volgt binnenkort. Daarbij wordt gedacht aan een gezamenlijke wintercompetitie en mogelijk ook een roulerende ‘Husselavond’ ter aanvulling/vervanging van de huidige clubavond.

30 december 2013 - Sporthal Schaarweide

Het ontwerpbestemmingsplan om een sporthal te realiseren op sportpark Schaarweide heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad, waaronder door provincie Gelderland. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijzen van een nadere motivering en een betere landschappelijke inpassing voorzien. Het vaststellen van het bestemmingsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 februari 2014. Na vaststelling hebben de indieners van de zienswijzen nog een periode van zes weken om beroep in te stellen bij de Raad van State of in geval van provincie een reactieve aanwijzing te geven. Een dergelijke aanwijzing kan het inwerking treden van het bestemmingsplan voorkomen. In het meest gunstige scenario kan er vanaf eind maart een omgevingsvergunning afgegeven worden voor het bouwen van de sporthal. Dit zou ook het moment zijn om zonder risico te starten met het vervangen van de tennisbanen.

26 november 2013 - Het Sfeerteam met een ace fris van start

Na het eerste gesprek met het Sfeerteam, zijn de dames voortvarend van start gegaan. Een low-budget maar high-quality opknapbeurt van de kantine is volbracht, zodat deze de laatste maanden van haar bestaan met verve kan doorstaan. Het is een sprinkhaangroene invulling geworden, waarop de dames hun eerste ace verbeelden. Meteen een voltreffer dus. De kantine oogt daardoor lekker fris. Ook een woord van welkom aan onze gasten is niet vergeten. We danken Ankie, Joyce, Petra, Leon, Ingeborg, Angela en Simone voor hun inzet. Ga zo door!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 oktober 2013 - Harava lanceert eigen clubkledinglijn

Een van de onderwerpen van het project “Een bloeiend Harava” is promotie van onze tennisvereniging. Het bestuur van Harava biedt u een unieke mogelijkheid om daaraan deel te nemen. Met behulp van de sponsoren Intersport Snelders en Drukkerij & ReproCentrum Wijchen bieden wij leden voor een aantrekkelijke prijs Harava clubkleding aan. Een complete set voor slechts € 75,-- of € 80,--. Promoot je mee? Bestel dan nu! 

Voor uitgebreide informatie en wijze van bestellen klik hier. Voor een bestelformulier klik hier .

Will je eerst passen? Dat kan op maandag 11 november 2013 van 19.30 uur tot 20.30 uur in de clubkantine.

Wil je clubkleding bestellen doe dit dan voor 20 november, dan zal namelijk de eerste bestelling door ons geplaatst worden.

20 oktober 2013 - Haravaleden scoren goed op WTK

Van 20 september tot en met 6 oktober zijn de Wijchense Tenniskampioenschappen gespeeld. Van Harava hebben dertig leden deelgenomen en diverse leden hebben de finale gehaald in hun categorie of zelfs gewonnen. Hieronder de prijswinnaars.

 GD7 1e Rick Kocken-Joyce Kocken 
 GD55+ 7/8  1e  Rien Coenders-Marita Hermsen (Grootven) 
 HE6 2e  Tim van Hulzen 
 HE7 1e  Allard van Krevel 
 HD55+ 7/8 2e  Rien Coenders-Toon Hermsen (Grootven) 

Allen gefeliciteerd met dit resultaat!

10 september  2013 - Introductiedagen basisscholen Hernen en Bergharen een succes

Op 3 en 5 september zijn in samenwerking met tennisschool Joffe van der Heijden introductieochtenden georganiseerd voor de hogere klassen van de basisscholen. In totaal hebben ongeveer 110 leerlingen les gekregen van een professionele tennisleraar op sportpark Schaarweide. Na afloop kregen de dorstige sportievelingen een glas drinken van Harava en een heerlijke stuk fruit van Fruitbedrijf Berben uit Bergharen. We hopen dat deze actie zal leiden tot de instroom van enkele nieuwe jeugdleden. met de scholen is afgesproken om dit succes in het voorjaar te herhalen.

9 september 2013 - Harava clubkampioenschappen: van ontbijt tot en met de finales

Bij de aanvang van de clubkampioenschappen werden de deelnemende leden ontvangen met koffie/thee waarna een uitgebreid ontbijtbuffet klaar stond om met zijn allen gezellig te ontbijten buiten op het terras van het clubhuis. Ondanks het frisse weer werd in een ontspannen sfeer genoten van het ontbijt, dat mede dankzij Supermarkt Pekel te Bergharen en Zeilmakerij Petert te Hernen tot stand is gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

Met het ontbijt wilde het bestuur de clubkampioenschappen op een ludieke manier aftrappen en gelijk de de mogelijkheid hebben om de leden te informeren over alle activiteiten die opgenomen zijn in het door ons opgestelde werkplan Een bloeiend Harava. De deelnemende leden werden in de gelegenheid gesteld om hun interesse aan te geven voor bepaalde onderdelen en activiteiten van het werkplan. Heb je interesse voor bepaalde activiteiten, mail dan naar info@harava.nl. Het bestuur neemt dan contact met je op voor een oriënterend gesprek.

Na het ontbijt gingen de deelnemers aan de clubkampioenschappen de baan op voor hun wedstrijden. Inmiddels zijn zaterdag 7 september de finales gespeeld en de winnaars zijn geworden:

DD8 Paulien van Schaik en Loes Steeg
GD7 Rick Kocken en Joyce Kocken
DD7 Doortje Egelmeers en Judith Lowiesen
DE7 José Steeg
HD7 Jack van Oosterhout en Marcel de Swart
HE7 Allard van Krevel
GD6 Johan van Heumen en Leon van den Heuvel
HD6 Johan van Heumen en Frank Schraven
HE6 Gijs van Lent

Allen van harte gefeliciteerd!

2 september 2013 - Zeer gunstige introductieacties voor aspirantleden

Harava wil zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de tennissport. Tennissen is gezond, verbindt, kan op elk moment gespeeld worden en biedt na een sportieve partij ook de nodige gezelligheid. Daarom heeft de club momenteel twee zeer gunstige introductieacties in de aanbieding, voor aspirantleden van alle leeftijden.

Er is een aanbieding voor leerlingen van de basisscholen in Hernen en Bergharen. Op dinsdag 3 september worden de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van de Heilig Hart School uit Hernen uitgenodigd voor een tennissessie op sportpark Schaarweide. Op donderdag 5 september geldt hetzelfde voor groep 7 en 8 van De Wingerd in Bergharen. Vervolgens krijgen zij voor slechts € 12,50 vijf volledige tennislessen van een uur aangeboden, gegeven door een professionele tennisleraar. Deelnemers aan de trainingen mogen bij inschrijving tot en met 31 december 2013 gratis tennissen.

Daarnaast is er een actie waarbij huidige leden introducees kunnen uitnodigen om voor de rest van 2013 gratis te tennissen bij onze club, zonder enige verplichting. Download daarvoor snel de Introductiepas 2013.

25 juni 2013 - Clubkampioenschappen worden afgetrapt met "Bloeiend Harava"-ontbijt

Het bestuur van Harava nodigt jullie hierbij uit voor een gezamenlijk ontbijt op zondag 1 september a.s. in het clubhuis van Harava. Dit ontbijt zien wij als:

  • Een ludieke manier om de clubkampioenschappen af te trappen.
  • Een mooie kans om iedereen weer eens een keer bij elkaar te hebben.
  • Een goed moment om jullie op een informele manier bij te praten over ons werkplan dat wij “Een bloeiend HARAVA” hebben genoemd.

Download hier de volledige uitnodiging.

25 juni 2013 - Damesteam HARAVA 1 kampioen!

 In een dubbele competitie met de damesteams van Bemmel, Hoge Wick en Duno werden de eerste vijf wedstrijden gewonnen. Met de laatste uitwedstrijd voor de boeg op het tennispark van Hoge Wick moest het binnenhalen van het kampioenschap geen probleem zijn. Dit bleek uiteindelijk moeilijker dan verwacht. De wedstrijd werd verloren met 3-1, maar het ene puntje bleek voldoende om gelijk  met Bemmel bovenaan te eindigen. Op basis van het onderlinge resultaat van de wedstrijden tegen Bemmel werd het kampioenschap met de hakken over de sloot toch binnengehaald. Het bestuur van Harava feliciteert Petra, Leon, Maria, Astrid en invallers Gonnie en Annelies van harte met het behaalde kampioenschap. 

2 juni 2013 - Ook Philipsen Accountants sluit sponsorovereenkomst met Harava af 

Op vrijdag 28 juni vanaf 17.00 uur zetten de medewerkers van Philipsen Accountants hun computers uit en gaan ze met z'n allen de tennisbanen van Harava op. Dat is een van de privileges die horen bij het nieuwe sponsorcontract dat deze organisatie met Harava heeft afgesloten. We wensen hen veel tennisplezier en hopen dat een aantal van hen zich binnenkort als lid bij onze club aan zullen melden.

6 mei 2013 - Snelders sport en Rabobank verlengen sponsorcontract met Harava 

Snelders sport en Rabobank hebben opnieuw meerjarige sponsorcontracten met Harava afgesloten. Beide partijen zijn reeds jarenlang aan de club verbonden, tonen zich hiermee betrouwbare partners van onze tennisclub en geven zo hun maatschappelijke betrokkenheid aan. In ruil voor sponsoring krijgen de ondernemingen bepaalde privileges, bijvoorbeeld de beschikking over de tennisvelden voor een bepaalde dag ten behoeve van een bedrijfsuitje.

 

***